sở xây dựng

Tỉnh an giang

Tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2021 14/04/2021

Thực hiện công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựn

Chi tiết +
Một số quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng 08/04/2021

Thực hiện công văn số 884/BXD-GĐ ngày 16/3/2021 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 202

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved