Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh An Giang

 
 
 
 
 
 
 

Dịch vụ công trực tuyến
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
Xây dựng cấp huyện
 
Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của huyện Thoại Sơn (14/03/2011)

       Ngày 10  tháng 3  năm 2011 UBND tỉnh ban hành quyết đinh số 396/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của huyện Thoại Sơn - tỉnh An Giang.  Dự án được triển khai thực hiện 17 xã và thị trấn (14 xã và 03 thị trấn)

 với tổng nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện Đề án giai đoạn 2010 – 2020 là 3.057.716 triệu đồng, trong đó được phân kỳ đầu tư như sau:
        - Giai đoạn 2010 – 2015:    2.280.331 triệu đồng.
        - Giai đoạn 2016 – 2020:    777.385 triệu đồng.

       

        Mục tiêu chung của dự án là xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển kinh tế, xã hội với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, văn minh, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

      

       Mục tiêu cụ thể và giải pháp thực hiện bạn đọc có thể xem tại quyết đinh số 396/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của huyện Thoại Sơn - tỉnh An Giang.


Nguồn : Nguồn QĐ 390/QĐ-UBND ngày 10/3/2011
Tin đã đưa:
Đất Xanh lên sàn(27/12/2009)

 
 
 
 
 

Tin xây dựng
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 

Video
 
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Bản quyền thuộc Sở Xây Dựng tỉnh An Giang
Địa chỉ:Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam