Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
THƯ ĐIỆN TỬ
Skip portlet Portlet Menu

DANH SÁCH THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC

 

 http://mail.angiang.gov.vn

 

   

 

Stt

Họ Và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

Ban Giám đốc

1

Nguyễn Việt Trí

Giám đốc

0913877758

nvtri@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Bảo Trung

Phó Giám đốc

0914936677

nbtrung@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Minh Thúy

Phó Giám đốc

0913952266

ntmthuy@angiang.gov.vn

Văn phòng

1

Nguyễn Hoàng Việt

Chánh Văn phòng

0913843638

nhviet@angiang.gov.vn

2

Trương Văn Bằng

Phó Chánh VP

0939970920

tvbang@angiang.gov.vn

3

Trần Ngọc Hiếu Ân

Phó Chánh VP

0913791191

tnhan@angiang.gov.vn

4

Phạm Ái Quốc

Chuyên viên

0989005819

paquoc@angiang.gov.vn

5

Đồng Thị Ngọc Chuộng

Kế Toán trưởng

0972452893

dtnchuong@angiang.gov.vn

6

Trần Thị Phương

Cán sự

0974983638

tvphuong01@angiang.gov.vn

7

Lương Văn Tâm

Chuyên viên

0913649764

lvtam02@angiang.gov.vn

8

Trần Đoàn Minh Thi

Chuyên viên

0942257250

tdmthi@angiang.gov.vn

Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

1

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng phòng

0906978789

nqcuong@angiang.gov.vn

2

Lê Minh Điệt

Phó phòng

0908001617

lmdiet@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Giao

Phó phòng

0906993377

ntgiao@angiang.gov.vn

4

Lê Văn Bình

Chuyên viên

0919847247

lvbinh@angiang.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

1

Nguyễn Quốc Cường

Trưởng phòng

0906978789

nqcuong@angiang.gov.vn

2

Bùi Trần Hậu

Phó phòng

0909141242

bthau@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Hồng Huy

Chuyên viên

0919637263

hhhuy01@angiang.gov.vn

4

Phạm Hồng Nhật

Chuyên viên

01683839648

phnhat@angiang.gov.vn

5

Hồ Thế Toàn

Chuyên viên

0919 324488

 

6

Đặng Thành Trung

Chuyên viên

0918084545

 

7

Văng Quốc Khánh

Chuyên viên

0944508005

 

Thanh tra Sở

1

Lê Hữu Nghiệp

Chánh Thanh tra

0976890909

lhnghiep@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Đồng Nhật

P.Chánh Thanh tra

01257575845

ndnhat@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Minh Sang

Chuyên viên

0944003508

nmsang01@angiang.gov.vn

Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng

1

Đặng Tiến Hưng

Trưởng phòng

0918000443

dthung@angiang.gov.vn

2

Thang Nguyên Đạt

Phó phòng

0974385685

tndat@angiang.gov.vn

3

Mai Ngân Yến

Cán sự

0988491891

mnyen@angiang.gov.vn

Chi cục Giám định xây dựng

1

Trần Thanh Vũ

Trưởng phòng

0918055622

ttvu@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó phòng

0988202231

nhlinh02@angiang.gov.vn

3

Lưu Huỳnh Trung

Phó phòng

0917159915

Lhtrung01@angiang.gov.vn

3

Mai Xuân Minh

Chuyên viên

0944041449

mxminh@angiang.gov.vn

4

Trương Nhơn Phước

Chuyên viên

0982280421

tnphuoc@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

0933925556

nqhuy@angiang.gov.vn

Phòng Quản lý nhà & Thị trường BĐS

1

Vương Hoàng Thạch

Trưởng phòng

0908874477

vhthach@angiang.gov.vn

2

Tô Bích Thủy

Phó phòng

0918811077

tbthuy@angiang.gov.vn

3

Bùi Hoàng Nam

Chuyên viên

0932982996

bhnam@angiang.gov.vn

4

Dương Thái Phương

Chuyên viên

0919121417

dtphuong03@angiang.gov.vn

5

Lê Văn Huấn

Cán sự

0913839719

lvhuan@angiang.gov.vn

6

Huỳnh Minh Dương

Chuyên viên

0979449849

hmduong@angiang.gov.vn

Phòng Quy hoạch – Kiến trúc

1

Lâm Hùng Tài

Trưởng phòng

0918108666

lhtai@angiang.gov.vn

2

Phan Minh Tố Mai

Phó phòng

0918555805

pmtmai@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Việt Cường

Phó phòng

0939993886

nvcuong@angiang.gov.vn

4

Lê Tiến Vũ

Chuyên viên

0949999404

ltvu01@angiang.gov.vn

5

Cô Quốc Dũng

Chuyên viên

0949460607

cqdung@angiang.gov.vn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu