Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
TIỂU SỬ
Skip portlet Portlet Menu


GIÁM ĐỐC

 

 

* Giám đốc: 
    - Điện thoại : 076. 3853237
    - Email : 

 

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

   

 

* Phó Giám đốc: 
    - Năm sinh: 
    - Trình độ chuyên môn: 
    - Trình độ LLCT:  Cao cấp
    - Điện thoại văn phòng: 
    - Điện thoại di động: 
    - Email: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu