Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY
Skip portlet Portlet Menu

LÃNH ĐẠO SỞ XÂY DỰNG AN GIANG

-   Giám đốc            Nguyễn Thị Minh Thúy

-   Phó Giám đốc    Trần Thanh Vũ

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 

1.   VĂN PHÒNG.               ĐT:  3957567;   FAX: 3856513

 

-   Chánh Văn phòng              Vương Hoàng Thạch

   

-   Phó Chánh Văn phòng       Trương Văn Bằng

     

-   Phó Chánh Văn phòng       Trần Ngọc Hiếu Ân

 

2.  PHÒNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG   ĐT: 3957848

 

-   Trưởng phòng                      Nguyễn Quốc Cường

 

-   Phó Trưởng phòng               Bùi Trần Hậu

 

3.  PHÒNG GIÁM ĐỊNH  XÂY DỰNG       ĐT: 3957846

 

-    Phó Trưởng phòng                          Nguyễn Hồng Lĩnh

 

-    Phó Trưởng phòng                          Lưu Huỳnh Trung

    

4.    PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC    ĐT: 3857990    

 

-    Trưởng phòng                       Lâm Hùng Tài

 

-    Phó Trưởng phòng               Nguyễn Việt Cường

 

-    Phó Trưởng phòng               Phan Minh Tố Mai

 

5.    PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS   ĐT:  3853834

 

 -    Trưởng phòng                      Tô Bích Thủy

 -    Phó Trưởng phòng               Dương Thái Phương

 

 6.    PHÒNG KINH TẾ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG            ĐT: 3852013

 -    Trưởng phòng                     Đặng Tiến Hưng

 

  -    Phó Trưởng phòng             Thang Nguyên Đạt

 

7.    PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT          ĐT: 3855214

 

 -    Trưởng phòng                      Nguyễn Quốc Cường

 

 -    Phó Trưởng phòng               Nguyễn Thanh Giao

 

 -    Phó Trưởng phòng               Lê Minh Điệt

 

8.    THANH TRA SỞ                               ĐT: 3852571     

                

 -   Chánh Thanh tra                  Nguyễn Hoàng Việt.

 

 -   Phó Chánh Thanh tra           Nguyễn Đồng Nhật.

 

 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG     

ĐT: 3955277; FAX: 3953619

 

-   Giám đốc                        Lê Hoàng Minh

 

-   Phó giám đốc                  Trần Anh Quân

 

-   Phó giám đốc                  Nguyễn Văn Đon

 

-   Phó giám đốc                  Quan Minh Tấn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu