sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/07/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Xem
Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/06/2019 của Bộ Xây dựng Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. Bộ Xây dựng Xem
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch Chính phủ 07/05/2019 Xem
Thông tư 14/2018/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2018 Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng Bộ Xây dựng 28/12/2018 Xem
Thông tin đang cập nhật Xem
Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng. Bộ Xây dựng 08/08/2018 Xem
Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng 08/08/2018 Xem
Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. Bộ Xây dựng 08/08/2018 Xem
Quyết định số 714/QĐ-TTg về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long áp dụng cho giai đoạn 2018-2020 Thủ tướng Chính phủ 14/06/2018 Xem
Thông tư 04/2018/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Bộ Xây dựng 20/05/2018 Xem
Quyết định số 565/QĐ-BCĐĐMG của Ban chỉ đạo Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng Bộ Xây dựng 02/05/2018 Xem
Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Bộ Xây dựng 24/04/2018 Xem
Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình. Bộ Công an - Bộ Xây dựng 13/02/2018 Xem
Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng Bộ Xây dựng 06/02/2018 Xem
Nghị định 139/2017/NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở Chính phủ 27/11/2017 Xem
Chỉ thị số 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”. Bộ Xây dựng 22/12/2017 Xem
Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung. Bộ Xây dựng 18/12/2017 Xem
Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng. Bộ Xây dựng 08/12/2017 Xem
CT33-TTg Về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt Thủ tướng Chính phủ 21/07/2017 Xem
970/QĐ-BXD 2017 Về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng 21/09/2017 Xem

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved