sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An gaing đến năm 2030 Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 27/11/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035 Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 27/11/2020 Theo đại chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035 Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 27/11/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035 Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 27/11/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035 Ý kiến góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/11/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến Điều chỉnh một phần Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới. Ý kiến góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 25/10/2020. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn.
Lấy ý kiến Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh AN Giang. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 24/10/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hòa Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 24/10/2020. Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 19/10/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 19/10/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án QHC đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ý kiến gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/10/2020. Theo địa chỉnh: soxaydung@angiang.gov.vn; ltvu01@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam rạch Cái Sơn, thành phố Long Xuyên Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước 30/9/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn hoặc trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến 2035 ... Ý kiến góp ý gởi về Sở Xây dựng trước ngày 20/9/2020. Theo địa chỉ: trunghieulas719@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Cái Dầu, huyên Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành tỉnh An Giang đến năm 2035 để thực hiện công trinh Xăng Dầu
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đô án quy hoạch chung đô thị Cô Tô, huyện Tri Tôn Góp ý xin gởi về trước ngày 15/9/2020, theo địa chỉ : nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ý kiến góp gởi về Sở Xây dựng trước ngày 10/9/2020 theo địa chỉ: nnnchau95@gmail.com
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch xây dựng mạng lưới các điểm, tuyến du lịch sinh thái và nông thôn mới cù lao Mỹ Hòa Hưng Ý kiến phản hồi xin gởi về địa chỉ: nnnchau95@gmail.com hoặc soxaydung@angiang.gov.vn trước ngày 10/9/2020
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An GIang đến năm 2035
Lấy ý kiến điều chỉnh một phần quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035 ( Giáo xứ Tân An) Ý kiến góp ý xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 20/8/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn; trunghieulas719@gmail.com

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved