sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Nội dung Tệp đính kèm
Sở Xây dựng đề nghị các quý cơ quan tham gia góp ý Dự thảo Nghị định theo đề nghị của Bộ Xây dựng đến hết ngày 04/11/2020. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0918000443 (đ.c Hưng). Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: dthung@angiang.gov.vn hoặc tienhungangiang@gmail.com
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. (Dự thảo đính kèm). Ý kiến gó ý gởi về Phòng Giám định Xây dựng, Sở Xây dựng (ông Nguyễn Hồng Lĩnh) qua số điện thoại: 0296 3957846 hoặc 098 8202231, thư điện tử: nhlinh02@angiang.gov.vn.
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy năm 2020. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 07/7/2020. Ý kiến góp ý gời về: số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0918000443. Đồng thời gửi file mềm: dthung@angiang.gov.vn hoặc tienhungangiang@gmail.com
Dự thảo điều chỉnh “Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" Ý kiến góp ý xin gởi về Sở Xây dựng trước ngày 31/7/2020 Theo địa chỉ: soxaydung@angiang.gov.vn hoặc lvbinh@angiang.gov.vn
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định quản lý, sử dụng và phát triển CTDC và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 22/5/2020. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: dtphuong03@angiang.gov.vn. Mọi vướng mắc xin liên hệ số điện thoại 02963 855.214 (di động 0919.121417) gặp Đ/c Dương Thái Phương để trao đổi, hỗ trợ.
Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Dự thảo Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 25/05/2020. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. E_Mail: soxaydung@angiang.gov.vn
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật
Sở Xây dựng đã hoàn thiện Dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý để làm cơ sở trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. Thời hạn góp ý : vui lòng gửi về Sở Xây dựng trước ngày 03/3/2020
Lấy ý kiến (lần 2) đóng góp Dự thảo đề án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang. Ý kiến đóng góp cho dự thảo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 18/11/2019. (Địa chỉ email: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc thông tin Ô. Lê Minh Điệt – Phòng Quản lý Nhà, BĐS và HTKT, điện thoại: 0908.001.617, email: lmdiet@angiang.gov.vn; dietleminh@gmail.com)
Lấy ý kiến (lần 2) đóng góp Dự thảo đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang.
  • 1

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved