sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Sơ đồ vị trí thi công mạng lưới cao độ hạng 3 - Khu vực tỉnh An Giang
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn thị xã Tân Châu
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Tri Tôn
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Tịnh Biên
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Thoại Sơn
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Tân
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Chợ Mới
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Châu Thành
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện Châu Phú
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn huyện An Phú
Mạng lưới mốc hệ cao độ Nhà nước trên địa bàn Châu Đốc
  • 1

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved