sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


 • filter_1Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt). cloud_download
  Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt). cloud_download
  Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đăc biệt). cloud_download
  Thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh cloud_download
 • filter_2Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, (NVQH) QHCTcông trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. cloud_download
  2. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt .... cloud_download
  3. Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. cloud_download
 • filter_3Lĩnh vực xây dựng
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng. cloud_download
  2. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến. cloud_download
  3. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị. cloud_download
  4. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo. cloud_download
  5. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng. cloud_download
  6. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo. cloud_download
  7. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn (Đối với công trình không theo tuyến). cloud_download
  8. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn (Đối với công trình theo tuyến trong đô thị). cloud_download
  9. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án. cloud_download
  10. Thủ tục cấp giấy phép xây sửa chữa, cải tạo công trình. cloud_download
  11. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với công trình). cloud_download
  12. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (đối với nhà ở riêng lẻ trên 07 tầng). cloud_download
  13. Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng. cloud_download
  14. Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng. cloud_download
  15. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. cloud_download
  16. Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn (đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo). cloud_download
  17. Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình. cloud_download
  18. Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. cloud_download
  19. Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác và dự án PPP cloud_download
  20. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước. cloud_download
  21. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với dự án chỉ cần lập báo cáo kinh kế - kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. cloud_download
  22. Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nhà ở có quy mô dưới 25 tầng chiều cao không quá 75 m; ... cloud_download
  23. Thủ tục thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. cloud_download
  24. Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. cloud_download
  25. Thủ tục Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức .... cloud_download
  26. Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin cloud_download
  27. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh An Giang thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng. cloud_download
  28. Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. cloud_download
  29. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác. cloud_download
  30. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh. cloud_download
  31. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. cloud_download
  32. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. cloud_download
  33.Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện ... cloud_download
  34.Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  35. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II, hạng III cloud_download
  36. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  37. Thủ tục cấp chứng chỉ chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  38. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  39. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  40. Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ hết hạn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  41.Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng II, hạng III. cloud_download
  42. Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc thất lạc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  43. Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  44. Thủ tục cấp mới chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, hạng III. cloud_download
  45. Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ rách, nát hoặc bị thất lạc chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. cloud_download
  46. Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ hết hạn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, hạng III. cloud_download
  47. Thủ tục công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong nước cloud_download
 • filter_4Lĩnh vực phát triển đô thị
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới ... cloud_download
  2. Thủ tục điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị ... cloud_download
  3. Thủ tục lấy ý kiến về Quy hoạch kiến trúc và xây dựng đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh. cloud_download
 • filter_5Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản. cloud_download
  2. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, rách, nát. cloud_download
  3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do chứng chỉ hết hạng. cloud_download
  4. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở. cloud_download
 • filter_6Lĩnh vực Nhà ở và công sở
  Tên thủ tục Tải về
  1. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua. cloud_download
  2. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. cloud_download
  3. Thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP. cloud_download
  4. Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cloud_download
  5. Thủ tục thẩm định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh cloud_download
  6. Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh cloud_download
  7. Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
  8. Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
  9. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download
  10. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. cloud_download

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved