sở xây dựng

Tỉnh an giang

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ 14/09/2020

Tổ chức trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Chi tiết +
Tổ chức hướng dẫn và giải đáp Luật Xây dựng, QCVN 01:2019 và QCVN 06:2019 21/07/2020

Trung tâm tư vấn và phát triển đô thị phía Nam tổ chức lớp hướng dẫn các nội dung sửa đổi, bổ sung cửa Luật Xây dựng, các thay đổi của QCVN 01:2019 và

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved