sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 06/2020, ngày 25/12/2020 21/12/2020

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 06/2020, ngày 25/12/2020

Chi tiết +
Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn đến năm 2035 09/11/2020

Ngày 29/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved