sở xây dựng

Tỉnh an giang

Triển khai tiếp nhận và trả kết quả Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích 06/07/2021

Nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiệ

Chi tiết +
Tiêu chí xét duyệt và điều kiện để được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội trong thời gian tới 21/06/2021

Ngày 17/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 1956/SXD-QLN&HTKT thông tin các cá nhân, tổ chức liên quan về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved