sở xây dựng

Tỉnh an giang

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thi công xây dựng công trình 20/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chủ động, kiểm soát, ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đồng thời đảm bảo các công t

Chi tiết +
Tổ chức triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 20/04/2020

Để nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính công và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như giảm thời gian đi lại, ch

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved