sở xây dựng

Tỉnh an giang

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Xây dưng tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025 30/05/2020

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Xây dưng tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

Chi tiết +
Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thi công xây dựng công trình 20/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chủ động, kiểm soát, ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đồng thời đảm bảo các công t

Chi tiết +

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved