sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe
Tin tức sự kiện

Sử dụng ứng dụng khai báo thông tin sức khỏe

03:53 15/03/2020

Để giúp người dân trên địa bàn tỉnh nắm bắt được đầy đủ thông tin, các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Sở Xây dựng xin phổ biến, hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và tải ứng dụng NCOVI (Tài liệu hướng dẫn kèm theo), nhằm mục đích cung cấp thông tin 2 chiều giữa người dân với cơ quan y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch n-Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo địa chỉ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en;

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved