sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Đăng ký tham gia Hội nghị phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo

Đăng ký tham gia Hội nghị phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh

04:33 06/09/2019

Đăng ký tham gia Hội nghị phổ biến Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ văn bản số 39/CV-SCC ngày 03/9/2019 của Trung tâm tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía nam thuộc Cục công tác phía nam-Bộ Xây dựng v.v tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn các nội dung mới trong Nghị định 68;

Sở Xây dựng đề nghị :

Các tổ chức có nhu cầu cử cán bộ, nhân viên tham dự phổ biến, hướng dẫn các nội dung mới trong Nghị định 68 thì trực tiếp đăng ký với ban tổ chức theo địa chỉ và thời gian nêu tại văn bản số 39/CV-SCC ngày 03/9/2019 của Trung tâm tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía nam thuộc Cục công tác phía nam-Bộ Xây dựng./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved