sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 01/2020 (ngày 22/5/2020)
Thông báo

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 01/2020 (ngày 22/5/2020)

08:01 13/05/2020

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 01/2020 (ngày 22/5/2020) phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng cấp mã số sát hạch cho 190/190 cá nhân (299 nội dung thi) và thông báo về thời gian chính thức và địa điểm thi sát hạch đợt 01/2020 như sau:

1. Địa điểm tổ chức sát hạch: Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang, số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Thời gian thi sát hạch: ngày 22 tháng 5 năm 2020 (Thứ sáu), trong đó:
- Buổi sáng: bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút.
- Buổi chiều: bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút.

3. Đề nghị Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thông báo đến cá nhân dự thi (theo danh sách đính kèm) để biết rõ hơn về các nội dung thi.

Lưu ý:
- Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình tổ chức kỳ thi theo đúng quy định.

- Thí sinh thi sát hạch đợt này học và thi theo bộ đề do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Do chi phí thi sát hạch kỳ này áp dụng theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng, nên trong mọi trường hợp không dự thi xem như bỏ thi sát hạch (không có thông tin phản hồi xin dời thi trước ngày 19/5/2020), kỳ thi sau phải đóng chi phí sát hạch như đăng ký thi mới (vì chi phí sát hạch từng kỳ, phải quyết toán với Bộ Xây dựng trên cơ sở dữ liệu xây dựng bộ đề).

(Đính kèm danh sách cá nhân đã được cấp mã dự thi)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo số 1427/TB-SXD ngày 11/5/2020

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved