sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 02/2020 (ngày 30/6/2020)
Thông báo

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 02/2020 (ngày 30/6/2020)

08:01 22/06/2020

Thông báo thời gian thi sát hạch đợt 02/2020 (ngày 30/6/2020) phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Sở Xây dựng đã cấp mã số sát hạch cho 127/127 cá nhân (235 nội dung thi) và thông báo về thời gian chính thức và địa điểm thi sát hạch đợt 02/2020 như sau:


1. Địa điểm tổ chức sát hạch: Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang, số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Thời gian thi sát hạch: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày thứ Ba (nhằm ngày 30/6/2020).

Lưu ý: - Thí sinh thi sát hạch đợt này học và thi theo bộ đề do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 về công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

(danh sách thí sinh dự thi đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved