sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tin tức sự kiện

Chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh

06:51 01/04/2020

Nhằm chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; đồng thời đảm bảo các công trình xây dựng thi công trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định.

 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án-đầu tư xây dựng công trình, các đơn vị thi công trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng, chống dịch tại công trình xây dựng đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, cụ thể như sau:
- Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các công trình xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Không được tập trung nhiều người trong không gian làm việc như phòng họp, sàn công tác, vận thăng, thang máy và không gian kín khác tại công trường;

- Không sử dụng điều hòa ở chế độ nhiệt độ thấp (<26°C); thực hiện biện pháp khử khuẩn, mang khẩu trang, thiết bị bảo hộ, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người;

- Tiến hành khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc có tiếp xúc trrực tiếp với người sử dụng, vệ sinh công trường xây dựng sau mỗi ca làm việc;

- Tổ chức đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình: đo thân nhiệt cho người lao động vào đầu và cuối mỗi ca làm việc; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5°C trở lên phải tạm thời cách ly và báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương;

- Tổ chức rà soát người lao động đến từ các vùng dịch trong và ngoài nước để thông báo cho UBND xã, phường nơi xây dựng công trình để tổ chức cách ly theo quy định.

2. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì tăng cường kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động nếu phát hiện không đảm bảo tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

3. Giao Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc triển khai đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định; xử lý các trường hợp vi phạm, không đảm bảo tuân thủ các quy định.

Đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị thi công, các cơ quan, đơn vị có liên quan chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản này thay thế văn bản số 1004/SXD-KT&QLXD ngày 01/4/2020 của Sở Xây dựng./.

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved