sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

V/v thời gian thi sát hạch đợt 01/2020 ngày 5/3/2020
Thông báo

V/v thời gian thi sát hạch đợt 01/2020 ngày 5/3/2020

02:37 28/02/2020

Thông báo về thời gian chính thức và địa điểm thi sát hạch đợt 01/2020 như sau:

1. Địa điểm tổ chức sát hạch: Trung tâm Tin học - Trường Đại học An Giang, số 18 đường Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2. Thời gian thi sát hạch: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 05/3/2020.

(Đính kèm danh sách)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved