sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2019
Tin tức sự kiện

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2019

03:27 25/03/2019

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 1243/VPUBND-KTN ngày 19/3/2019.

Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 1243/VPUBND-KTN ngày 19/3/2019.

Như vậy trong năm 2019 Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng tổ chức chương trình được đạo tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng về quản lý xây dựng, quản lý đô thị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. Cụ thể các chương trình đào tạo:

1.    Đào tạo chuyên sâu về “Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch - kiến trúc”.

2.    Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản”.

3.    Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”.

4.    Đào tạo chuyên sâu về “Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị”.

5.    Đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

6.    Đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

7.    Đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị.

Thời gian đào tạo dự kiến sẽ bắt đầu từ quí II năm 2019 và được tổ chức tại thành phố Long Xuyên. Cuối khóa học Nhà trường sẽ cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu.

 

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved