sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thi công xây dựng công trình
Tin tức sự kiện

Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thi công xây dựng công trình

03:13 20/04/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chủ động, kiểm soát, ngăn chặn, ứng phó dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả, đồng thời đảm bảo các công trình xây dựng thi công trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định,

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện các biện pháp sau:

1. Các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 396/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh như đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn và đảm bảo giãn cách tối thiểu tại nơi làm việc theo quy định.

Cần tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh như lập danh sách theo dõi, thực hiện khai báo trung thực về các công nhân, nhân viên, người lao động tham gia trực tiếp tại công trình cho Chủ đầu tư và chính quyền địa phương (UBND cấp xã) để theo dõi và phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khi phát hiện những trường hợp nghi nhiễm (như những người có các biểu hiện bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế hoặc những người đi về từ vùng dịch,…) phải thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương biết để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Khi tổ chức nhóm làm việc, sinh hoạt độc lập,… không tập trung nhiều người.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và đề nghị tạm dừng thi công khi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan thuộc quyền quản lý và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ và hỗ trợ các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn và đúng quy định tại các công trường xây dựng trên địa bàn quản lý; đồng thời, yêu cầu dừng thi công đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi và nhắc nhở các Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Nhà thầu thi công vừa thực hiện tốt công tác thi công xây dựng công trình, vừa thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 396/UBND-KGVX ngày 17/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tổ chức triển khai thực hiện.

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved