sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Tổ chức hướng dẫn và giải đáp Luật Xây dựng, QCVN 01:2019 và QCVN 06:2019
Thông báo

Tổ chức hướng dẫn và giải đáp Luật Xây dựng, QCVN 01:2019 và QCVN 06:2019

09:08 21/07/2020

Trung tâm tư vấn và phát triển đô thị phía Nam tổ chức lớp hướng dẫn các nội dung sửa đổi, bổ sung cửa Luật Xây dựng, các thay đổi của QCVN 01:2019 và QCVN 06:2019

Đối tượng bao gồm:

-  Cán bộ công tác tại các Sở,  Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh.

-  Các Chủ đầu tư, Doanh nghiệp đầu tư, Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh;

- Các Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng ..

Có nhu cầu trực tiếp đăng ký Trung tâm tư vấn và phát triển đô thị phía Nam (theo mẫu đính kèm)

Chi tiết xin liên hệ:

-  Đồng chí Toàn: ĐT 097711 9999;  đồng chí Na: 0933 200 323

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved