sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Sở Xây dựng - Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy ...
Tin tức sự kiện

Sở Xây dựng - Công an tỉnh: Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy ...

04:28 30/12/2018

Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh An Giang

Sở xây dựng và Công an tỉnh vừa tổ chức ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình trên địa bàn tỉnh An Giang. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Trần Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Đại tá Lâm Thành Sol - Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí đại diện cho các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Xây dựng và các đồng chí đại diện cho các phòng ban, đơn vị, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh.
 

Nội dung chính của Quy chế phối hợp được ký kết gồm 3 Chương và 12 Điều, nhằm cụ thể hóa những nội dung phối hợp liên quan đến công tác thẩm định dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và công tác quản lý, thẩm duyệt PCCC, phối hợp trong công tác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC; phối hợp trong công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng, PCCC đối với dự án, công trình được đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đó làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý PCCC, nâng cao chất lượng công trình, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt đông xây dựng và hoạt động PCCC, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về PCCC. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận tiện và nhanh chóng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo Quy chế, Công an tỉnh giao cho phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là cơ quan đầu mối, Sở Xây dựng giao cho Phòng Quản lý xây dựng và Chi cục Giám định Xây dựng là cơ quan đầu mối để tham mưu cho Lãnh đạo trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các thông tin khi có yêu cầu.

Trên cơ sở của Quy chế phối hợp, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần nghiên cứu để nắm bắt các quy định của Pháp luật, của tỉnh để hướng dẫn kịp thời đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục trong đầu tư xây dựng và PCCC được thuận tiện nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

 

 

LHTrung

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved