sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu
Tin tức sự kiện

Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu

02:16 13/04/2020

Sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Địa phương cần tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hưởng ứng sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved