sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Tin tức sự kiện

Triển khai tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

02:19 29/08/2019

Nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang theo Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh

Kể từ 03/9/2019 Sở Xây dựng kết hợp với Bưu điện tỉnh mở rộng dịch vụ Bưu chính công ích để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho 19 bộ thủ tục hành chính do Sở Xây dựng phụ trách (phụ lục đính kèm) tiến tới sẽ triển khai thực hiện cho tất cả các thủ tục còn lại.  

Tổ chức và người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích xin liên hệ qua số điện thoại 02963 535323, không quá 60 phút (trên địa bàn TP.Long Xuyên và TP.Châu Đốc) sẽ có cán bộ trực tiếp đến hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đem về giải quyết. Khi có kết quả sẽ có cán bộ mang trả hồ sơ tại nơi tiếp nhận, khi đó tổ chức và người dân phải trả phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và phí sử dụng dịch vụ bưu chính công ích.

Sở Xây dựng rất mong tổ chức và người dân tích cực hưởng ứng đảm bảo hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 của tỉnh nhà.

 

Danh mục thủ tục tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

STT

Tên thủ tục

I

Lĩnh vực xây dựng

1

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên 7 tầng

2

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với tổ chức (nhà thầu nước ngoài) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

3

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng đối với cá nhân (nhà thầu nước ngoài) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

4

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu nước ngoài nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C và nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

5

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng II, hạng III.

6

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II, hạng III

7

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng hạng II, hạng III.

8

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi côngxây dựng hạng II, hạng III.

9

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiểm định xây dựng hạng II, hạng III.

10

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II, hạng III.

11

Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ hết hạn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

12

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Quản ý dự án hạng II, hạng III

13

Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ bị rách, nát hoặc thất lạc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

14

Thủ tục chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

15

Thủ tục cấp mới 09 loại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, hạng III.

16

Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ rách, nát hoặc bị thất lạc 09 loại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

17

Thủ tục cấp lại chứng chỉ cũ hết hạn hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung 09 loại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hạng II, hạng III.

18

Thủ tục công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong nước.

II

Lĩnh vực Nhà ở.

1

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua.

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved