sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Cung cấp mã số sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông báo

Cung cấp mã số sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

04:29 26/11/2018

Cung cấp mã số sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Nay Sở Xây dựng tỉnh An Giang cấp mã số sát hạch cho 110/110 cá nhân (tạo được 187/215 nội dung thi) đề nghị Trung tâm thông báo các cá nhân dự thi xem trên WEB Sở Xây dựng để biết rõ hơn về nội dung thi. Trong quá trình tổ chức thi nếu có vướng mắc, đề nghị Trung tâm liên hệ Phòng Kinh tế & VLXD để được hỗ trợ./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved