sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Thành lập Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng An Giang
Thông báo

Thành lập Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng An Giang

08:37 22/02/2019

Sở Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Giám đốc Sở Xây dựng An Giang về việc thành lập Tổ Tư vấn - Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính về quy hoạch – xây dựng và các thủ tục khác có liên quan thuộc thẩm quyền

Kể từ ngày 21/02/2019 Các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đang thực hiện và có mong muốn thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh An Giang cần được Hỗ trợ trong việc chuẩn bị hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính về quy hoạch – xây dựng và các thủ tục khác có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, thông qua đó giúp Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tiết kiệm thời gian và chi phí.

Trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh An Giang, trường hợp Doanh nghiệp, Nhà đầu tư có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ phòng Quy hoạch Kiến trúc hoặc các thành viên Tổ Tư vấn để nhận được sự hỗ trợ:

* Phòng Quy hoạch Kiến trúc: Số 99 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; điện thoại: 0296.3.857990, email: soxaydung@angiang.gov.vn

* Thành viên Tổ Tư vấn – Hỗ trợ doanh nghiệp:

1. Ông Lâm Hùng Tài – Tổ trưởng (Thường trực)  Điện thoại: 0918.108.666

2. Bà Phan Minh Tố Mai – Tổ phó                          Điện thoại: 0918.555.805

3. Ông Đặng Tiến Hưng – Thành viên                    Điện thoại: 0918.000.443

4. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Thành viên                Điện thoại: 0988.202.231

5. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên               Điện thoại: 0918.379.717

6. Ông Lê Tiến Vũ – Thành viên                             Điện thoại: 0949.999.404

Sở Xây dựng rất mong nhận được sự phối hợp của các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư giúp Tổ Tư vấn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved