sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng
Tin tức sự kiện

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

10:02 26/09/2019

Thực hiện tinh thần Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng.

 

Ngày 25/9/2019 Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức trao các quyết định điều động và bổ nhiệm các bộ theo tinh thần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cụ thể:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, Trưởng phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng.

Responsive image                                          Bà Nguyễn Thị Minh Thúy (giữa) và Ông Nguyễn Quốc Cường (thứ  2 từ phải sang)

 

2. Bổ nhiệm ông Đặng Tiến Hưng, Trưởng phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế, vật liệu xây dựng - Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng.

Responsive image
                                                                                 Ông Đặng Tiến Hưng (giữa)

 

Trước đó UBND tỉnh có Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 Sửa đổi Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể cấu tổ chức của Sở Xây dựng có thay đổi như sau:

1. Nhập 02 phòng: Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng với Phòng Quản lý xây dựng thành Phòng Kinh tế, vật liệu xây dựng - Quản lý xây dựng

2. Nhập 02 phòng: Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản với Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật thành Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật;

 

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved