sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Tổ chức triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Tin tức sự kiện

Tổ chức triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

02:28 20/04/2020

Để nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính công và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng như giảm thời gian đi lại, chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính

Sở Xây dựng sẽ tổ chức triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm 18 Thủ tục hành chính (theo danh mục đính kèm), cụ thể như sau:

1. Thời gian triển khai thực hiện: bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

2. Hình thức thực hiện:  
- Trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc qua đường Bưu điện thì thực hiện như sau:
+ Liên hệ trực tiếp đến Bưu điện tỉnh qua số điện thoại (02963.959.959) tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, sau đó sẽ có cán bộ trực tiếp đến hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ đem về giải quyết.
+ Khi có kết quả sẽ có cán bộ mang trả hồ sơ tại nơi tiếp nhận, khi đó tổ chức, doanh nghiệp và người dân chỉ trả các khoản phí, lệ phí theo quy định của nhà nước và phí sử dụng dịch vụ bưu chính công ích cho người đến trả kết quả.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: tổ chức, doanh nghiệp và người dân truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn để được hướng dẫn chi tiết về việc nộp hồ sơ và cách thực hiện.

Sở Xây dựng xin Thông báo việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đến toàn thể tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh được biết.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ số điện thoại (02963.852.105 hoặc 02963.957.567) tại Văn phòng Sở Xây dựng để được hướng dẫn chi tiết.

( chí tiết 18 TTHC đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved