sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân
Tin tức sự kiện

Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân

02:57 03/04/2018

Ngày 28 tháng 3 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quyết định số 676/QĐ-UBND Phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, tỉnh An Giang.

Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân đặt tại xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và loại hợp đồng PPP (Hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ - Chuyển giao);

Về Nguồn vốn đầu tư: vốn của nhà đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng dự án, thu hồi vốn thông qua thu phí dịch vụ xử lý rác và một phần từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh để thực hiện chi trả dịch vụ xử lý rác cho nhà đầu tư, phần còn thiếu bổ sung từ ngân sách.

Thời gian thực hiện hợp đồng 20 năm (thời gian cụ thể thực hiện theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ); thời gian thực hiện dự án: 36 tháng. Trong đó: thời gian thực hiện các công việc để dự án đi vào thi công dự kiến 18 tháng, thời gian thi công xây dựng công trình dự kiến 18 tháng.

Theo kế hoạch Sở Xây dựng sẽ tổ chức phát hành hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn thầu thực hiện dự án trong quí II/2018.

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved