Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản hồi các kiến nghị
Xin chủ trương thực hiện dự án “Khu tái định cư cầu Tân An" (31/03/2016)

Sở Xây dựng tiếp nhận văn bản số 235/UBND-ĐTXD ngày 24/3/2016 của UBND thị xã Tân Châu về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An. Trong đó đề nghị Sở xây dựng tham mưu UBND tỉnh giao UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu tái định cư cầu Tân An với quy mô 300 nền tái định cư và tiếp tục hỗ trợ địa phương mời gọi và hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư dự án Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An phần còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

 

1. Theo quy hoạch chi tiết xây dựng “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (có quy mô sử dụng đất là 41 ha) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 15/10/2013, trong đó diện tích đất dành để xây dựng nhà tái định cư là 3,24 ha. Để triển khai dự án “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An” (trong đó có khu tái định cư), năm 2015 Sở Xây dựng đã công bố thông tin dự án theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ và chỉ có Công ty cổ phần xây dựng Thương mại và đầu tư Huy Ngọc Hưng (gọi tắt là Công ty Huy Ngọc Hưng) đăng ký làm chủ đầu tư dự án nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn chỉnh hồ sơ năng lực theo quy định.

 

Vì vậy, để giải quyết nhu cầu bức xúc về chỗ ở tái định cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Tân An, đề nghị UBND tỉnh chấp thuận     giao cho UBND thị xã Tân Châu làm chủ đầu tư dự án “Khu tái định cư cầu Tân An” theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nêu trong Thông báo số 275/TB-VPUBND ngày 19/10/2015 về Kết luận của Trưởng ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng năm 2015 (cho tiến hành kiểm tra và đánh giá năng lực, tiến độ triển khai dự án , nếu doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì tiến hành thu hồi dự án và giao lại thị xã Tân Châu tiếp tục triển khai. Đồng ý chủ trương cho địa phương mượn vốn đầu tư, sau khi bán nền sẽ hoàn trả ngân sách tỉnh).

 

Lưu ý khi triển khai thực hiện dự án Khu tái định cư, UBND thị xã Tân Châu phải bám sát quy mô sử dụng đất dành để xây dựng nhà tái định cư theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

2. Đối với phần còn lại của dự án phát triển nhà ở thương mại “Khu dân cư đường dẫn cầu Tân An”, đề nghị UBND thị xã Tân Châu hướng dẫn Công ty Huy Ngọc Hưng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn triển khai thực hiện dự án theo quy định của Luật Đầu tư (nếu doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu về năng lực). Ngoài ra, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Tân Châu mời gọi các doanh nghiệp có năng lực khác để thực hiện dự án này.

 

Nguồn: Nguồn: TVB biên tập từ 588/SXD-QLN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu