Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản hồi các kiến nghị
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV (10/03/2017)

Ngày 07/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 466/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Cử tri thị trấn Long Bình (An Phú), đề nghị đầu tư bổ sung thêm 01 cụm dân cư vượt lũ để người dân trong vùng sạt lở không có đất cất nhà, có nơi ở ổn định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin có ý kiến như sau:

 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được triển khai thực hiện từ năm 2001-2015 với tổng số 976/977 dự án đã hoàn thành (đạt tỷ lệ 99,9%), trong đó có 857 cụm, tuyến dân cư và 119 bờ bao khu dân cư có sẵn đã đảm bảo cho khoảng 191.000 hộ, với gần 1 triệu người dân vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long được sống an toàn ổn định. Riêng tỉnh An Giang đã xây dựng được 244/244 cụm, tuyến dân cư (đạt tỷ lệ 100%) với tổng số hộ theo quy hoạch là 41.729 hộ, đến nay có 39.975 hộ đã xây dựng nhà ở (đạt tỷ lệ 96%).

 

Tại Hội nghị tổng kết Chương trình - giai đoạn 2 (ngày 10/4/2015), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan liên quan rà soát cụ thể số hộ phát sinh có hoàn cảnh tương tự đối tượng thuộc Chương trình giai đoạn 2; tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp tục đầu tư các cụm, tuyến dân cư, giải quyết nhu cầu ổn định chỗ ở cho các hộ dân ở vùng ngập lũ, vùng sạt lở nguy hiểm (theo thông báo số 156/TB-VPCP ngày 27/4/2015 của Văn phòng Chính phủ).

 

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tổng hợp nhu cầu đầu tư bổ sung dự án giai đoạn 2016-2020. Theo đó, có 05 địa phương có nhu cầu đầu tư bổ sung 130 dự án để đảm bảo cho 44.811 hộ dân có chỗ ở an toàn, ổn định. Riêng tỉnh An Giang có nhu cầu đầu tư bổ sung 39 cụm tuyến dân cư để hỗ trợ 7.066 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được tổng hợp vào nhu cầu chung để thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; trong đó đã bao gồm 10 cụm, tuyến dân cư cho khoảng 2.500 hộ dân mà cử tri tỉnh An Giang kiến nghị. Tuy nhiên, Tỉnh không đề xuất đầu tư cụm tuyến dân cư tại thị trấn Long Bình. Bộ Xây dựng hiện đã đề xuất cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện giai đoạn 2016-2020 và trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 07/4/2016.

 

Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang kiểm tra rà soát số lượng hộ dân trong vùng sạt lở tại thị trấn Long Bình để bổ sung trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân, trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định đầu tư bổ sung cụm tuyến dân cư giai đoạn 2016-2020, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang chủ động hỗ trợ cho người dân trong vùng sạt lở theo cơ chế riêng của địa phương hoặc hỗ trợ lồng ghép theo chương trình có hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ đang thực hiện trên địa bàn.

Nguồn: Xaydung.gov.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu