Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến chỉ đạo điều hành
Phê duyệt kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp CCHN Môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2017 (16/09/2017)

Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2017

Phê duyệt kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp CCHN Môi giới Bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi theo kế hoạch và lập báo cáo quá trình tổ chức kỳ thi, danh sách thí sinh đạt và không đạt yêu cầu cho Chủ tịch Hội đồng thi để làm cơ sở báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng.

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Pphòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng -Sở Xây dựng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

Kế hoạch chi tiết đính kèm.

Nguồn: TVB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu