Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới (04/05/2017)

Sở Xây dựng hướng dẫn các nội dung để thực hiện Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng đối với huyện chuẩn nông thôn mới như sau:

Sở Xây dựng hướng dẫn các nội dung để thực hiện Tiêu chí 1 về quy hoạch xây dựng đối với huyện chuẩn nông thôn mới như sau:

 

1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công bố công khai.

 

2. Có quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. 3. Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, cụ thể như sau:

 

- Đối với hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng:

+ Bản vẽ bao gồm: sơ đồ vị trí và liên hệ vùng; bản đồ ranh giới và phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.

 

+ Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng:

 

+ Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

 

Chi tiết tập tin đính kèm

Nguồn: TVB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu