Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến chỉ đạo điều hành
Đăng ký giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng (05/11/2015)

Sở Xây dựng vừa có văn bản số 2536/SXD-HĐXD gửi các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký danh mục công trình tham dự giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình, giải thưởng Công trình chất lượng cao.

Responsive image
 

1. Điều kiện đối với công trình được đăng ký tham dự xét thưởng:
a) Các loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật có chất lượng cao, tiêu biểu từ cấp III trở lên.
b) Công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng tối thiểu hết thời gian bảo hành (đối với công trình tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng) và tối thiểu 12 tháng (đối với công trình tham dự Giải thưởng Công trình chất lượng cao) tính đến thời điểm đăng ký tham dự xét thưởng.
c) Công trình không có vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật liên quan.
d) Công trình đăng ký tham dự nhưng không đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao thì không được đăng ký tham dự Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng.

2. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có công trình được tặng giải thưởng:

Được các Bộ, ngành và UBND tỉnh sử dụng nguồn quỹ khen thưởng hằng năm để khen thưởng; được tôn vinh tại Lễ trao giải thưởng; được đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng và các phương tiện thông tin đại chúng; được quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng của giải thưởng trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký:

a) Giới thiệu và đăng ký:
Trên cơ sở danh mục công trình đăng ký được tuyển chọn, chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính, tổng thầu thi công xây dựng (có sự thỏa thuận của Chủ đầu tư) nộp 03 bộ hồ sơ (đối với Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng ) hoặc 02 bộ hồ sơ (đối với Giải thưởng Công trình chất lượng cao) đăng ký công trình tham dự về Sở Xây dựng, để Sở Xây dựng phối hợp cùng với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xem xét, giới thiệu, đề cử công trình xây dựng có chất lượng cao, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự giải thưởng, gửi Bộ Xây dựng trước ngày 01 tháng 9 hàng năm. Khuyến khích việc đăng ký từ khi khởi công xây dựng công trình.
b) Nội dung hồ sơ đăng ký:
- Đối với Giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng: Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 của Thông tư số 12/2013/TT-BXD.
- Đối với Giải thưởng Công trình chất lượng cao: Thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 của Thông tư số 12/2013/TT-BXD.

Các chủ đầu tư, nhà thầu thi công trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký danh mục công trình tham dự giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình, giải thưởng Công trình chất lượng cao gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, để rà soát, đánh giá trước khi tham mưu UBND tỉnh giới thiệu, đề cử công trình xây dựng có chất lượng cao, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tham dự giải thưởng.

Nguồn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu