Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Phản hồi các kiến nghị
Xin ý kiến chấp thuận thực hiện nhà ở xã hội liền kề thấp tầng (04/05/2017)

Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 292/TTr.Cty ngày 19/4/2017 của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang về việc đề nghị chấp thuận chủ trương thực hiện nhà ở xã hội thấp tầng liền kề trong dự án Nhà ở xã hội – Khu dân cư Tây Đại học

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì “Trường hợp dự án xây dựng nhà ở xã hội liền kề thấp tầng thì phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận. Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1 và loại 2 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo và xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư.”

Sở Xây dựng sẽ trình UBND tỉnh xin ý kiến chấp thuận của HĐND tỉnh trước khi quyết định chủ trương đầu tư theo quy định nêu trên

 

Nguồn: TVB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu