Cổng thông tin điện tử Sở Xây Dựng tỉnh An Giang    
Trang Chủ Tổng Quan Sơ đồ cổng Thư điện tử Hỏi - Đáp
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin trong ngành
Tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (26/04/2017)

Theo kế hoạch năm 2017 toàn tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 972 hộ người có công với cách mạng, qua kiểm tra tính đến ngày 21/4/2017, các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới nhà cho 712/972 hộ, đạt tỷ lệ 73,25% kế hoạch (trong đó có 110 căn đã hoàn thành đưa vào sử dụng);

còn 260 hộ chưa triển khai xây dựng nhà, chiếm tỷ lệ 26,75%, do các hộ còn chờ ngày khởi công, điều chỉnh tên, họ, chữ lót, địa chỉ hoặc thay đổi chủ hộ. Hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đặc biệt tuyên truyền vận động các hộ chờ ngày khởi công sớm tổ chức xây dựng nhà ở để đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà theo kế hoạch chậm nhất đến ngày 30/6/2017.

 

Trong 712 hộ đã khởi công xây dựng nhà có 603 hộ tự tổ chức xây dựng nhà ở, đạt tỷ lệ 84,69% số hộ đã triển khai xây dựng nhà; 109 hộ (già, neo đơn…) do đoàn thể hỗ trợ xây dựng, đạt tỷ lệ 15,31% số hộ đã triển khai xây dựng nhà. Diện tích bình quân từ 32m2/căn đến 180 m2/căn, vốn xây dựng từ 50 triệu đồng/căn đến 380 triệu đồng/căn, ngoài vốn hỗ trợ của nhà nước còn có sự đóng góp từ gia đình, dòng tộc và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ nên có nhiều căn nhà rất khang trang.

Nguồn: TBT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin mới cập nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu