sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn


Tên Tệp đính kèm
Thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2021 tỉnh an giang
QĐ số 52/2016/QĐ-UBND ngày 29/08/2016 Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An Giang
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của NĐ số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
Qđ số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 V/v phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
Thông tư 11/2015/TT-BXD Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
Luật Kinh doanh bất động sản
Luật Nhà ở
  • 1

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved