sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn


Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
Quyết định 2148/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang UBND tỉnh 20/09/2021 Xem
Kế hoạch 629/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp UBND tỉnh 20/10/2021 Xem
Quyết định 49/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 20/10/2021 Xem
Quyết định số 1564/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang UBND tỉnh 12/07/2021 Xem
Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang. UBND tỉnh 29/06/2021 Xem
Quyết định số 1297/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang UBND tỉnh 15/06/2021 Xem
Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang UBND tỉnh 11/05/2021 Xem
Số: 29/2021/QĐ-UBND Quy định thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 08/06/2021 Xem
36/2020/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang UBND tỉnh 07/09/2020 Xem
V/v thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ V/v thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ trong giai đoạn chưa có thông tư hướng dẫn UBND tỉnh 31/12/2019 Xem
Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án UBND tỉnh 31/12/2019 Xem
Quyết định 27 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý, sử dụng và phát triển cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ sau đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh 19/07/2019 Xem
QD 1624 ngay 11 7 2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 11/07/2018 Xem
QD 1623 ngay 11 7 2018 Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 11/07/2018 Xem
QD 1618 ngày 10 7 2018 Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025 UBND tỉnh 10/07/2018 Xem
61 /2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang UBND tỉnh 21/09/2017 Xem
57/2017/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 31/08/2017 Xem
56/2017/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 31/08/2017 Xem
48/2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tử xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang UBND tỉnh 07/08/2017 Xem
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 UBND tỉnh 30/12/2016 Xem

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved