sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Giới thiệu Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022
Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Giới thiệu Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022

04:51 07/09/2022

Thông tin giới thiệu về Cuộc thi Khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022

Thông tin trang Web: https://mekongstartup.vn/bai-viet/461/gioi-thieu-cuoc-thi-khoi-nghiep-dbscl2022

Thông tin chi tiết Cuộc thi: Tại đây

VCCI Cần Thơ

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved