sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Về khảo sát đơn giá tiền lương nhân công ngành xây dựng địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
Hoạt động thanh tra, kiểm tra

Về khảo sát đơn giá tiền lương nhân công ngành xây dựng địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

09:42 06/03/2018

Theo Quyết định được UBND tỉnh ký ban hành vào ngày 27/4/2016 Công bố bộ Đơn giá xây dựng công trình của tỉnh An Giang (gọi là Bộ Đơn giá năm 2016), cù thể:

- Quyết định số 1171/QĐ-UBND : công bố Bảng giá ca máy-thiết bị;

- Quyết định số 1172/QĐ-UBND : công bố Bộ Đơn giá - Phần Xây dựng;

- Quyết định số 1173/QĐ-UBND : công bố Bộ Đơn giá - Phần Lắp đặt;

- Quyết định số 1174/QĐ-UBND : công bố Bộ Đơn giá - Phần Sửa chữa;

- Quyết định số 1175/QĐ-UBND : công bố Bộ Đơn giá - Phần Khảo sát;

Bộ Đơn giá năm 2016 xác định chi phí nhân công theo mức lương cơ sở đầu vào (Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng) như sau:

- Địa bàn vùng II (thành phố Long Xuyên, Châu Đốc): 2.320.000 đ/tháng (mức max);

- Địa bàn vùng III (thị xã Tân Châu, các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn) : 2.154.000 đ/tháng (mức max);

- Địa bàn vùng IV (các huyện còn lại): 1.900.000 đ/tháng (mức min).

Mức lương đầu vào nêu trên được khảo sát từ thực tế thị trường cuối năm 2015-đầu năm 2016 của tỉnh An Giang (thời điểm xây dựng Bộ Đơn giá năm 2016).

Đến nay, do tình hình biến động giá cả thị trường, đơn giá nhân công ngành xây dựng cũng đã chịu tác động. Đặc biệt là sức hút của thị trường lao động Phú Quốc, nơi đang được đầu tư rầm rộ. Lực lượng nhân công các tỉnh, trong đó có công nhân xây dựng An Giang đổ xô về Phú Quốc-nơi được trả lương cao hơn bản xứ, dẫn đến lực lượng nhân công trong tỉnh bị thiếu hụt trầm trọng. Do vậy, các nhà thầu tỉnh phải trả lương với mức lương hợp lý để giữ chân công nhân. Theo thông tin sơ bộ, mức lương trả cho thợ chính ngành xây dựng hiện nay vào khoảng 250.000-280.000 đồng/ngày (tùy theo tay nghề). Trường hợp thi công ở các huyện xa (so với trụ sở chính), nhà thầu còn phải bao luôn chi phí ăn, ở thì chi phí cho nhân công sẽ phải "đội" lên 20.000-30.000 đồng/thợ/ngày.

Việc đơn giá nhân công trên thị trường biến động là do yếu tố khách quan. Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, mức lương đầu vào của Bộ Đơn giá năm 2016 ở địa bàn vùng II và vùng III đã được tính với mức cao nhất cho phép của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2018 của Bộ Xây dựng. Và theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2018 của Bộ Xây dựng : "2. Trường hợp mặt bằng đơn giá nhân công xây dựng trên thị trường của địa phương lớn hơn đơn giá nhân công xác định trên cơ sở mức lương cơ sở đầu vào ở mức cao nhất công bố tại Phụ lục số 1 nhân với hệ số cấp bậc của Phụ lục số 2 của Thông tư này chia 26 ngày thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Bộ Xây dựng trước khi công bố."

Chính vì những lý do nêu trên, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 561/SXD-KT ngày 02/3/2018 v.v khảo sát đơn giá lương nhân công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018.

Trên cơ sở khảo sát đơn giá nhân công thực tế của tỉnh, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, đánh giá và so sánh với mức lương đầu vào quy định tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2018 của Bộ Xây dựng.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở trình cấp thẩm quyền xem xét điều chỉnh chi phí nhân công ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị khảo sát, cung cấp đơn giá ngày công thực tế hiện nay thật chính xác, trung thực.

DTH

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved