sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020
Thông báo

Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

09:03 23/03/2021

Hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020

Với mục đích phổ biến, hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (Luật số 62/2020/QH14) như Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Thời gian tổ chức: 01 ngày ( Thứ hai, ngày 12/04/2021).


- Địa điểm: Số 02, Hai Bà Trưng, phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.


- Kinh phí tham dự: 800.000 đồng (Theo Thông báo số 16/CCRC-HCTH ngày 15/3/2021của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn xây dựng).


 Sở Xây dựng thông báo thời gian, địa điểm buổi tập huấn phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 theo tinh thần Văn bản số 151/HĐXD-CCRC ngày 15/3/2021. Các đơn vị có nhu cầu thì gửi danh sách cán bộ, nhân viên tham gia tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 đến địa chỉ đến địa chỉ email: moc.hdxd@gmail.com trước ngày 28/3/2021. Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn xây dựng, địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội, sđt: 04.39781289./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved