sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thúy

Điện thoại: (0296)3953445

Email: ntmthuy@angiang.gov.vn

Tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Thông báo

Tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

02:05 10/03/2021

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tạm hoãn sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề

Trong thời gian chờ Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng để cập nhật các nội dung theo Luật Xây dựng số 62/2020/QH14. Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng xin thông báo:

- Tạm hoãn tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân năm 2021 đến khi có quy định mới.

- Thời gian tổ chức thi sát hạch sẽ được Hội đồng thông báo sau.

              Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trân trọng thông báo

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved