sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên năm 2021 của Trung tâm TV&KĐXD An Giang
Thông báo

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên năm 2021 của Trung tâm TV&KĐXD An Giang

04:06 02/11/2021

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập xét tuyển dụng viên năm 2021 của Trung tâm TV&KĐXD An Giang

      1. Tài liệu nghiên cứu, ôn tập cho môn thi kiến thức chung:

  • Luật viên chức số 58/2010/QH10 và Luật viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14;
  • Luật đầu tư công số 61/2020/QH14;
  • Nghị định 06/2021/NĐ-CP Về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
  • Nghị định 15/2021/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

      2.  Tài liệu nghiên cứu, ôn tập cho môn thi kiến thức chuyên ngành:

  • Bộ câu hỏi phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

(Chi tiết QĐ đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved