sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Tập huấn các quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng
Thông báo

Tập huấn các quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng

10:33 13/06/2022

Thông báo Tập huấn các quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng

Thực hiện chương trình phổ biến văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của Bộ Xây dựng, theo quyết định số 359/QĐ-BXD ngày 05/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc "Tập huấn, hội thảo phổ biến các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng".

Thời gian dự kiến tổ chức: trong tháng 8/2022, tại thành phố Hồ Chính Minh;

Đối tượng: tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

(chi tiết nội dung văn bản đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved