sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản
Thông báo

Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản

08:22 17/06/2022

Trường Cao đẳng Luật Miền Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 01 tháng (học thứ 7, CN)  , dự kiến khai giảng vào tháng 7 năm 2022.

Kiến thức: bao gồm kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản, được tổ chức với 06 chuyên đề bao gồm:

+ Kiến thức cơ bản: gồm 04 chuyên đề:

(1) Pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh bất động sản (03 buổi - 12 giờ  ); 

(2) Thị trường bất động sản (2 phiên - 8 chi tiết); 

(3) Đầu tư kinh doanh bất động sản (2 buổi - 8 tiết); 

(4) Phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (1 buổi - 4 tiết).

+ Kiến thức nghiệp vụ môi giới bất động sản: gồm 02 chuyên đề:

(1) Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản (2 buổi - 8 tiết); 

(2) Quy trình và Kỹ năng môi giới BĐS (04 buổi - 16h). 

Thực hành, kiểm tra và cấp chứng chỉ: người học thực hiện nghiên cứu môi giới tại văn phòng đại lý bất động sản hoặc doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản với thời gian 02 ngày và viết bài thu hoạch.

Kiểm tra cuối khóa: Chỉ những học sinh tham gia dù đủ số tiết quy định (tham gia đủ 6 môn, mỗi môn vắng quá 20%), tham gia đủ giờ thực hành và thuộc bài.  viết thu hoạch mới được kiểm tra vào cuối khóa học. 

(Chi tiết đinh kèm)

- Đội ngũ giảng viên: Ngoài đội ngũ giảng viên thường trực, có nghiệp vụ sư phạm tốt, Trường còn có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nữ nên có kinh nghiệm thực tế.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved