sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa”
Thông báo

Thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án “Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa”

08:25 05/05/2022

Sở Xây dựng nhận được Văn bản của Chi nhánh Công ty cổ phần Tổ chức Nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang về việc cung cấp Danh sách số căn nhà dự kiến bán, cho thuê đợt tiếp theo của dự án “Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa”.

Qua xem xét hồ sơ do Công ty cung cấp và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:  

I. Thông tin chung về Dự án

1. Tên dự án: Nhà ở công nhân - Khu công nghiệp Bình Hòa.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Bình Dương.

3. Địa điểm xây dựng: xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

4. Quy mô dự án:

- Tổng số nhà ở của dự án: 899 căn, gồm:

+ Nhà liên kế: 647 căn, diện tích nhà ở bình quân 60 - 70 m2 sàn/căn,

+ Nhà chung cư: 252 căn hộ, diện tích bình quân 35 - 50 m2 sàn/căn hộ.

- Diện tích sử dụng đất: 66.433,3 m2.

II. Thông tin mở bán căn hộ

1. Thông tin căn hộ mở bán:

- Số lượng: 08 căn nhà liên kế (ký hiệu L5-25; L5-23; L2-32; L13-31; L16-17; L6-29; L6-31; L13-30)

- Diện tích căn hộ: 60-70m2

- Giá bán căn hộ tạm tính (đối với nhà liên kế): 10.342.332 đồng/m2 (đã có chi phí dự phòng và thuế giá trị gia tăng 5%, theo Công văn số 2737/SXD-QLN ngày 07/9/2018)

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội:

    - Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội liên hệ trực tiếp chủ đầu tư để được hướng dẫn và nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 19/5/2022

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Số 36, đường số 05, khu đô thị mới Tây Sông Hậu, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 02963.727.791 hoặc 0975.007.123 (Anh Viễn)

3. Đối tượng được đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: là đối tượng theo quy định tại khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Điều 49 của Luật Nhà ở.

4. Điều kiện được đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: Hồ sơ minh chứng đối tượng, điều kiện được đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 Luật nhà ở, Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

5. Thành phần hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội: Thành phần hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 09/2021/TT-BXD.

6. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội:

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

- Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố cho từng loại sản phẩm thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức bốc thăm do chủ đầu tư tổ chức, có đại diện Sở Xây dựng tham gia giám sát. Việc bốc thăm phải có biên bản kết quả bốc thăm.

- Trường hợp dự án có đối tượng đảm bảo quy định là người có công với cách mạng hoặc người khuyết tật thì được ưu tiên mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm với tỷ lệ nhất định. Số lượng căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên này (không thông qua bốc thăm) được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số hồ sơ của 02 nhóm đối tượng ưu tiên này trên tổng số hồ sơ đăng ký nhân với tổng số căn hộ nhà ở xã hội của dự án. Danh sách của nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp theo thứ tự theo thời điểm nộp hồ sơ. Các căn hộ dành cho các đối tượng ưu tiên được bố trí theo thứ tự của danh sách ưu tiên cho đến khi hết, các đối tượng còn lại được tiếp tục tham gia bốc thăm.

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về thông báo mở bán nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hoà. Đề nghị Công ty tổ chức thực hiện nội dung nêu tại mục 8 phần II của Công văn này trước khi tổ chức mở bán theo quy định.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội, thực hiện theo đúng quy định và thời gian thông báo./.

(Chi tiết Văn bản đính kèm)

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

CV 135//SXD-QLN&HTKT ngày 29/4/2022.

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved