sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Thông báo mở lớp“ Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”
Thông báo

Thông báo mở lớp“ Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”

05:23 22/08/2022

Thông báo mở lớp“ Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh”

Sở Xây dựng phối hợp với Học việc cán bộ quản lý xây dựng và đô thị mở lớp “Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về thị trường bất động sản”, với các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự:

-  Cán bộ, công chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 01 người;

-  Cán bộ, công chức thuộc UBND, Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoặc Phòng Quản lý Đô thị các huyện, thị xã, thành phố: 02 người;

-  Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn: 01 người.

( UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách chung cán bộ, công chức thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia tập huấn)  

2. Nội dung tập huấn:

-  Văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh bất động sản

+  Luật Kinh doanh bất động sản 2014;

+ Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản;

+ Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

+ Thông tư 11/2015/TT-BXD Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành sàn giao dịch BĐS; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch BĐS.

-  Các bộ luật liên quan đến thị trường bất động sản

+  Luật đất đai 2013;

+  Luật nhà ở 2014;

+  Luật đầu tư 2020.

- Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý, phát triển nhà

+ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

- Trao đổi và thảo luận

3. Thời gian học: 01 ngày (lớp dự kiến 200 người).

- Bắt đầu lúc 08 giờ 00, từ ngày 09/9/2022 (thứ sáu).

4. Địa điểm học: Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

...............

(Chi tiết TB đính kèm)

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved