sở xây dựng

Tỉnh an giang

Thông báo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Sở Xây dựng

Điện thoại: (0296)3975.567

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Thông tin đường dây nóng

1

Đường dây nóng

Điện thoại: (0296)3957.567

2

Người phát ngôn

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Cường

Điện thoại: 02963 959386

Email: nqcuong@angiang.gov.vn

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức năm 2022
Thông báo

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức năm 2022

04:06 13/10/2022

Ngày 12 tháng 10 năm 2022 Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang ban hành Quyết định số 237/ACCI/QĐ-TH Công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức đối với các ông/bà có tên trong danh sách.

Vị trí đăng ký dự tuyển; phòng đăng ký dự tuyển; Đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Tư vấn và Kiểm định Xây dựng An Giang trực thuộc Sở Xây dựng An Giang.

Thí sinh trúng tuyển dụng viên chức có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự tuyển viên chức theo quy định;

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TVB

Copyright © 2018 soxaydung.angiang.gov.vn.All Rights Reserved